Studio gebruik

Fotostudio in het PVO gebouw  – Richtlijnen voor het gebruik.

7 april 2020: LET OP: Het reserveringssysteem wordt op dit moment door de PV veranderd. Aanpassingen worden later doorgevoerd.

 1.

Gebruik enkel door leden Fotoclub.

Het gebruik van de studio is voorbehouden aan leden van de Fotoclub Dow die de studioprocedure correct opvolgen.

Gebruik door niet Fotoclub Dow leden kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van het bestuur.

 2.

Door het bestuur van de Fotoclub wordt een studioverantwoordelijke aangesteld en eventueel een assistent studioverantwoordelijke.

 3.

Aanvraag gebruik

Gebruik van de studio wordt via e-mail aangevraagd bij de verantwoordelijke van de PV met een kopie studioverantwoordelijke van de Fotoclub.

Op de aanvraag moeten de volgende zaken worden vermeld :

Naam aanvrager

Datum / tijd van studiogebruik

Aantal personen

Telefoonnummer aanvrager

 4.

Toestemming gebruik

De verantwoordelijke van de PV en de studioverantwoordelijke kijken of er geen conflicten zijn, zoals met ander gebruik studio of uitleen van (onderdelen) van de installatie.

 5.

Gebruik apparatuur

De gebruiker dient voldoende op de hoogte te zijn van de werking van de apparatuur. In overleg met de studioverantwoordelijke kan iemand gezocht worden om instructie te geven. De gebruiker dient voldoende tijd in te plannen om de studio klaar te zetten en op te ruimen (dit vraagt telkens ongeveer 1 uur).

 6.

De gebruiker haalt de sleutel op bij desbetreffend bestuurslid of studioverantwoordelijke / vervanger.

 7.

Op de dag van de opnames vermeldt de gebruiker zijn naam in het logboek, voor het beginnen met fotografie.

 8.

De studio apparatuur wordt zorgvuldig gebruikt en na afloop opgeruimd, de stekkers van flitsers worden uitgetrokken, de doeken en voiles worden opgerold, lossen voiles of doeken niet opvouwen ivm vorming van plooien! De studio wordt afgesloten.

Let goed op dat de zware papierrollen goed bevestigd zijn, zodat deze niet kunnen vallen en eventueel iemand verwonden.

 9.

Schoonmaak

De studio (achter de wanden) en doka worden niet schoongemaakt dus dat moeten we zelf doen!

De studio dus schoon achterlaten. Indien nodig kan de stofzuiger van het PVO gebruikt worden.

Stofzuiger na gebruik weer op de juiste plaats opbergen. Ruim ook verbruikt papier op.

Indien de doka gebruikt wordt, dient de daar aanwezige afvalbak geleegd te worden (de schoonmakers komen daar niet).

Laat niet zonder overleg met de studiobeheerder accessoires van jezelf achter in de studio.

 10.

Eventuele bijzonderheden, defecten en dergelijke worden in het logboek vermeld en gemeld aan de studioverantwoordelijke. Rapporteer als je iets aantreft wat niet in orde is, anders komt het op jouw conto.

 11.

De catering lijst dient altijd ingevuld (ook als er niets gebruikt is) in de daarvoor bestemde bus te worden gedeponeerd, kopie wordt bezorgd aan de penningmeester. Was alle kopjes en dgl af en ruim ze op.

 12.

Indien U als laatste het gebouw verlaat

Controleer of er geen andere personen meer in het gebouw aanwezig zijn.

Lichten in het gebouw utidoen. Alle ramen en deuren sluiten.

Alarm activeren en buitendeur op slot draaien.

Sleutel in het sleutelkluisje deponeren (links van de ingang, buitenkant).

Toegangshek dicht doen en sleutel in het bakje aan het hek deponeren.

 13.

De sleutel van de studio wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen, teruggebracht bij de studioverantwoordelijke.

 14.

Uitleen van de studio apparatuur kan pas na schriftelijk verzoek aan de studioverantwoordelijke en schriftelijke goedkeuring van deze (schriftelijk en E-mail zijn hierbij equivalent)

 15.

Bij uitleen van de apparatuur dienen de regels van de verzekering gevolgd te worden

 16.

De studio apparatuur is m.b.t. veiligheid niet geschikt voor gebruik nabij water

 17.

De gebruiker is verantwoordelijk voor schade bij onzorgvuldig gebruik van de apparatuur.  

 18.

Voor nadere informatie m.b.t. achterlaten van de ruimte en het PVO-gebouw zie het hoofdstuk Reserveren Studio of Doka – Na gebruik van een ruimte.  

 19.

De taken van de studioverantwoordelijke (bijgestaan door eventuele assistent) zijn :

Het bijhouden en uitlenen van de sleutel.

Het toezien op het naleven van de studioprocedure.

Het op voorraad hoeden van reservelampen, papier ect.

Regelmatig overleg houden met bestuur over het gebruik van de studio en eventuele problemen daarmee.

De studioverantwoordelijke kan een deel van deze taken delegeren aan een assistent of aan de studiogebruikers (uiteraard in overleg).